لینکسیس

ولین تولیدات لینک سیس دستگاه هایی جهت اتصال چند کامپیوتر به یک پرینتر بود و پس از آن تولید هاب ،سوییچ و برخی از تجهیزات شبکه های کامپیوتری سرلوحه کار این برند قرار گرفت. در سال 1994 تعداد کارمندان لینک سیس به 55 نفر و در آمد سالیانه به 6.5 میلیون دلار رسیده بود. هنگامیکه مایکرو سافت در سال 1995 ویندوز 95 را با قابلیت پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری به بازار معرفی کرد، لینک سیس از بازار ایجاد شده جهت رشد و سود آوری بسیار بیش از دیگران بهره برد.در سال 2003 در حالیکه این شرکت دارای 305 کارمند و ارزشی بیش از 500 میلیون دلار بود ؛به همین قیمت توسط سیسکو خریداری و در سال 2013 طی قرار دادی به شرکت بلکین واگذار گردید. مادامیکه این برند در اختیار سیسکو بود با عنوان Linksys By Ciscoبه فروش می رسید. بلکین نیز ضمن حفظ این قاعده از محصولات جدید خود با همین عنوان رونمایی نمود.بلکین در قرار داد خرید خود به ارائه خدمات و گارانتی محصولات موجود و فروخته شده لینک سیس توسط سیسکو متعهد گردید.

ثبت نام در خبرنامه